Identifikační údaje VEBA

Obchodní firma: VEBA, textilní závody a.s.
Sidlo: 550 01 Broumov, Přadlácká 89, Česká republika
: 45534276
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl B, vložka 582

Výpis z obchodního rejstříku

Vážení obchodní partneři,
s platností od 1.1.2021 se VEBA, textilní závody a. s. stává členem skupinové registrace DPH. Nově platné DIČ je CZ699001648. Zastupujícím členem skupiny je společnosti KAVALIER GLASS, a.s.
Uvádějte prosím na všech vystavených fakturách uvedené DIČ.

Rozhodnutí o přistoupení plátce do skupiny DPH

Sídlo společnosti

Přadlácká 89
550 01 BROUMOV
Česká republika

Callcentrum:
+420 491 502 300 (7:00-15:00 h)
callcentrum@veba.cz

Sledujte nás:

Copyright

© VEBA, textilní závody a. s.
Všechna práva vyhrazena

Kvalitní české sklo Účastníme se Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost. Klikněte pro více info...Veba získala certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (OHS/AEO)