Multiaxiální tkaniny

Vodivé dráhy a elektromagnetické stínění

Neméně zajímavou kategorii tvoří skupina technických tkanin, kterou lze využít např. jako elektromagnetické stínění či a vyhřívání.

Základní tkanina je tvořena ze dvou soustav, která je vhodně doplněna o další soustavu - multiaxiální vrstvu. Tato vrstva může být po celé šíři tkaniny, nebo jen lokálně a kopírovat určitý tvar. Tyto dráhy lze pro tyto aplikace vytvářet z různých vodivých materiálů.

Výztuže, stabilizace

Tkaní pomocí ORW systému – multiaxiální tkaní lze s výhodou použít pro dodatečné zpevňování ve směrech jiných, než je základní struktura tkaniny. V případě síly působící v jiném směru než je orientovaná tkanina dochází k velkému poklesu pevnosti. Další soustava dodá potřebnou výztuž ve směru, který je potřeba nežádoucí klesající pevnost eliminovat. Nemusí se jednat pouze o „diagonálu“ pod jedním úhlem, ale tento úhel se může libovolně měnit. Pouhým použitím druhé tkaniny, kterou navrstvíme na základní, docílíme „dvojnásobné“ navýšení hmotnosti, navýšení ceny, směr zpevnění pouze v jednom úhlu a nekompaktnosti dvou vrstev – druhá tkanina není přímo součástí spodní tkaniny.

Využití

Praktické využití může být od automobilového (vytkávání vodivých drah, lokálně zpevnit část karoserie, po armádní sektorvyhřívání oděvů, příprava falešných terčů se simulací ohřátého motoru, stínění vojáka při infračervené radiaci tepla, po stavební při integraci do vyhřívaných podlah, zdí… dále pak pro zabezpečení vetknutých úchytů do panelů (lepší fixace)…

Sídlo společnosti

Přadlácká 89
550 01 BROUMOV
Česká republika

Callcentrum:
+420 491 502 300 (7:00-15:00 h)
callcentrum@veba.cz

Sdílet

Veba na Facebooku

Copyright

© VEBA, textilní závody a. s.
Všechna práva vyhrazena

Kvalitní české sklo Účastníme se Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost. Klikněte pro více info...Veba získala certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (OHS/AEO)