3D tkaniny

Profily a nosníky

Tyto struktury nemají žádné lepené spoje, při namáhání je přenos sil veden přes tkanou strukturu – žádná delaminace při namáhaní. Kompaktnost struktury vzniká již při procesu tkaní. Profily mohou mít různé standardní a nestandardní průřezy, navíc se může rozměr průřezu kontinuálně v délce měnit.

Aramid

Porovnání

Profily a nosníky nabízejí jednoznačně snížení hmotnosti oproti konvenčnímu materiálu. Jako takový nepodléhá korozi, proto je z dlouhodobého hlediska vhodný do betonových konstrukcí nebo do konstrukcí, které by koroze narušila.

Distanční tkaniny

3D distanční tkaniny mohou být dvou i vícevrstvé utkané v jednom kroku. Každá vrstva je vždy s vrstvou následující propojena jednotlivými multifilamenty či vytkaným sloupkem, což vytváří distanci tkaniny.

Pozice multifilamentů i sloupků je variabilní. Mohou být utkány tak, aby v jednotlivých vrstvách figurovali vždy nad sebou anebo byly nepravidelně umístěny v rámci celé šíře tkaniny. Distanční tkanina má tu vlastnost, že pokud ji použijeme do struktury, kde je jedna strana namáhána na ohyb, tlak apod. dojde k přenesení sil pomocí jednotlivých elementárních vláken do strany druhé. Tato „vzdálená“ vrstva poté působí proti směru působení síly a účinněji zabraňuje deformaci. Výplň mezi jednotlivými vrstvami je kompaktněji sevřena a je zajištěna lepší homogennost kompozitu.

Aramid

Využití

Takovýto systém lze s výhodou použít místo stávající ocelové armatury do betonových systémů. S výhodou lze využít jako odlehčená neprůhledná „makrolonová“ deska. Užití např. jako stropy, podlahy, stěny

Dutinové tkaniny a žebírkový plech

Struktura dutinové tkaniny je tvořena v jednom kroku a přináší svým uživatelům benefit hlavně v tahových, tlakových i ohybových zátěžích. Každé takovéto namáhání je přenášeno přímo strukturou tkaniny. Vzniklá dutina je tvořena jako jeden celek bez dodatečných operací již během tkaní bez přerušení multifilamentů.

Další speciální typ 3D  struktury, která je kompletně vytvořena během tkaní je žebírkový plech. Jeho unikátnost dovoluje zachování tuhosti v jednom směru a ohybové volnosti ve směru druhém. Lze ho doplnit o variantu ohybové tuhosti v obou směrech.

Tkaním se  dociluje maximální propojení hladké části plechu s jeho příčným profilem – žebírkem.

Aramid

Využití

Lze takto tvarovat průřezy křídel letadla, vrtulí, části automobilů (podběhy, střecha…) Opláštění sloupů, tvorba stolečků do karavanů

Speciální tvary

Jedním ze zástupců této třídy námi vyvíjených technických tkanin je například tzv. tunelová tkanina.

Tento tunel lze utkat nejen v kolmých nebo podélných směrech na strukturu tkaniny, ale také pod různým úhlem. Neomezujeme se pouze na přímé tunely, ale lze pro určité aplikace s výhodou použít zakřivenou dráhu. Aplikace může být např. pro vložení stranově emitujícího optického vlákna, které bude osvětlovat okraj předmětu nebo bude zobrazovat nějaký tvar. Lze do těchto tunelů vložit tyče, které buďto budou tvořit nosnou konstrukci (pro příklad jako stan) nebo tyto trubky budou nositelé chladícího média nebo média pro ohřev…

Aramid

Sídlo společnosti

Přadlácká 89
550 01 BROUMOV
Česká republika

Callcentrum:
+420 491 502 300 (7:00-15:00 h)
callcentrum@veba.cz

Sdílet

Veba na Facebooku

Copyright

© VEBA, textilní závody a. s.
Všechna práva vyhrazena

Kvalitní české sklo Účastníme se Operačního programu lidské zdroje zaměstnanost. Klikněte pro více info...Veba získala certifikát Oprávněného hospodářského subjektu (OHS/AEO)